logo_new.png
 
 
 

    

KVIFOR FINST DET PRIVATE SKULAR?

Gode grunnar til å gå på møre?

Har ein vanlege fag på møre?

korleis kjem ein seg til og frå skulen?

er møre livssynsnøytral?

må ein vere kristen for å gå på møre?

HAR SKULEN SFO-TILBOD?

KVA KOSTAR SFO-TILBODET?

Når kan ein begynne på møre?

kven kan gå på møre?

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE



   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅL



web_more2_its_learning.png
ohhellyes.png