logo_new.png
 
 
 

    

er møre livssynsnøytral?

Nei. Skulen er open, ærleg og tydeleg på at den er basert på dei kristne grunnverdiane og det kristne menneskesynet. Dette er basisen for arbeidet, og det er også synleg i skulekvardagen. Elevane veit kva utgangspunkt både lærarar og andre tilsette har for si formidling av både kunnskap og tru og kan på den måten vere trygg på at skulen ikkje har noko skjult agenda. Det er i tillegg viktig å presisere at elevane sjølvsagt får grundig opplæring i andre religionar og livssyn. Av og til vert den offentlege skulen presentert som livssynsnøytral. Elevane står dermed i fare for å bli innlært med at eit sekulært, ateistisk eller pluralistisk syn på livet er nøytralt.

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png