logo_new.png
 
 
 

    

Har ein vanlege fag på møre?

Ja, så absolutt! Det er staten som godkjenner læreplanane for alle norske grunnskular, så også med dei private grunnskulane. Ein kan i liten grad ta vekk opplæringsmål frå Kunnskapsløftet, men står friare til å leggje til. Møre barne- og ungdomsskule følgjer Kunnskapsløftet på lik linje med offentleg skule i dei fleste fag, men har eigne godkjende planar i nokre fag. Dette inneber små justeringar i Kunnskapsløftet sine planar i naturfag og kroppsøving. I tillegg har skulen ein eigen plan i faget kristendom med religions-, livssyns- og filosofiorientering som erstattar faget RLE i offentleg skule. Elevane vil i samsvar med planane lære det same som i offentleg skule, men med dei tillegg skulen har i eigne planar.

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png