logo_new.png
 
 
 

    

kva skjer om ein søkjer på møre?

Skulen tek inn elevar i samsvar med eit eige inntaksreglement. Inntaksreglementet finn ein under søknadsskjemaet. 

Skulen er open for alle elevar som søkjer om skuleplass. Skulen tek inn elevar på alle trinn og gjev tilbod om skuleplass til dei første som søkjer for kvart skuleår. Skulen gjer i mars opptak av nye elevar for oppstart hausten, men kan ta inn elevar fram til 1.september, dersom det er ledige plassar. Søkjarar vert tilbydd skuleplass kronologisk etter når dei søkjer, og det vert tilrådd å søkje tidleg. Skulen har pr i dag søknader for mange år fram i tid, både på barneskulen og på ungdomsskulen.

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png