logo_new.png
 
 
 

    

kvifor krev møre skulepengar frå elevane?

Private skular får berre 85% frå staten i forhold til den offentlege skulen, og for å dekke inn noko av dette må vi pr idag ta inn skulepenger. På barnetrinnet (1.-7.trinn) vert det frå hausten 2020 ingen skulepengar, medan det på ungdomstrinnet (8.-10.trinn) vert kr 7 000,- pr år.

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png