logo_new.png
 
 
 

    

Søknad om skuleplass ved Møre barne- og ungdomsskule

NB! Søknaden om skuleplass nedanfor går til Møre barne- og ungdomsskule i Herøy kommune. Dersom de søkjer plass ved Møre barne- og ungdomsskule Ålesund eller Møre barne- og ungdomsskule Skodje, sjå lenke nedanfor til rett skule:

Møre barne- og ungdomsskule Ålesund: www.moreuskule.no

Møre barne- og ungdomsskule Skodje: www.moreskodje.no  

Litt om søknadsprosedyrane:

Ein søknad om skuleplass er uforpliktande og kan når som helst trekkast tilbake. Når de sender inn søknad, vil de få eit svarbrev der vi stadfester motteken søknad. Her står det også kva nummer søknaden har, noko som gir ein peikepinn på om de vil få plass eller ikkje.  Våren før skulestart, vil de verte invitert til skulen for samtale og omvising (dersom søknaden kjem etter hovudinntaket i mars, vil vi ta dette fortløpande). 

På barnetrinnet er det 20 elevplassar i kvar klasse. På ungdomstrinnet er det 28 plassar. Alle kan søke om skuleplass og så sant det er plass på det aktuelle trinnet vil de få tilbod om skuleplass. Prioriterte søkjarar som søkjer innan 1. mars våren før skulestart vil kome "først i køa", deretter vert plassane tildelt etter rekkjefølge på søknadane (Førstemann til mølla). Prioriterte søkjarar: 1. Barn av tilsette 2. Syskjen til noverande elvar. 

Vi tek inn elevar ved skulestart og fram til 1. september. Resten av skuleåret tek vi ikkje inn elevar. Unntak: Elevar som kjem tilflyttande og barn av personale. 


ELEVEN
Etternamn
Fornamn
Født (dd.mm.åååå)
Adresse
Postnr
Poststad
Telefon heim
SØKNADEN GJELD
Årstrinn (klasse)
Skuleår ( ___/___ )
FØRESETTE
MOR
Etternamn
Fornamn
Adresse
Postnr
Poststad
Mobiltelefon
Telefon arbeid
E-post
FAR
Etternamn
Fornamn
Adresse
Postnr
Poststad
Mobiltelefon
Telefon arbeid
E-post
ORIENTERING
Om de som føresette ynskjer å utdjupe søknaden med informasjon de vurderer som naudsynt for skulen, så kan de gjer det her:

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png