logo_new.png
 
 
 

    

Eksamen 2017

Elevane i 10. klasse kjem kvart år opp til både skriftleg og munnleg eksamen. Kva fag dei kjem opp i vil variere frå år til år. Nedanfor finn du litt informasjon som kan vere nyttig å vite om eksamen.

Skriftleg eksamen: 

Elevane skal opp i norsk, engelsk eller matematikk skriftleg. Heile klassa kjem opp i same fag. For 2017 gjeld fylgjande datoar:

Opplysning om trekkfag skriftleg eksamen: 12.05.2017. Elevane får vite kva fag dei kjem opp i kl. 0900. Dei kjem opp ei eitt av dei fylgjande faga:

Matematikk, med eksamensdag 16.05.2017

Engelsk, med eksamensdag 19.05.2017

Norsk, med eksamensdagar 23.05.2017 og 24.05.2017

Informasjon om skriftleg eksamen 2017 vil verte publisert på heimesida torsdag 12.05.2017 kl.0910

 

Munnleg eksamen:

Elevane kan kome opp i fylgjande fag: Norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kristendom, språkleg fordjupning eller framandspråk. Det vert truleg tre parti, det vil sei at klassa kjem opp i tre ulike fag. Kvar elev skal berre opp i eitt fag. For 2014 gjeld fylgjande datoar:

Opplysning om kva fag dei ulike elevane kjem opp i: 06.06.2017 kl.09.00

Opplysning om oppgåve/tema: 07.06.2017 kl.09.00

Munnleg eksamen: 08.06.2017

 

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png