LEDIGE STILLINGAR Skuleåret 2018/2019

Møre barne- og ungdomsskule har starta tilsetjingsprosessen for skuleåret 2018/2019. Skulen er i stadig vekst, og det er behov for inntil to faste 100%-stillingar som lærar, i tillegg til årsvikariat som lærar og assistent. Deltidsstillingar kan verte vurdert. Søknadsfristen er torsdag 1.mars 2018.

TRINN OG FAG

Det skal gjerast tilsetjingar både på småskuletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Spesielt aktuelle fag er MATEMATIKK, NORSK, ENGELSK, NATURFAG OG MAT & HELSE. Søkjarar med allmennlærarutdanning eller grunnskulelærarutdanning i kombinasjon med faga over vil normalt verte prioritert.

 

SØKNAD PÅ STILLING

Ein søknad på stilling ved skulen skal sendast elektronisk til post@moreskule.no innan 1.mars 2018, og må innehalde:

 1. Søkjetekst med generell orientering om søkjar. Det bør i tillegg gå fram kvifor ein søkjer stillinga, og orientering om eventuell tidlegare tilknyting til kristne skular eller kristent arbeid generelt.
 2. CV (vitnemål og attestar vert etterspurt ved behov)

 

Skulen tilbyr

 • kristent fellesskap med gode kollegaar
 • spennande og sterkt fagmiljø med omlag 30 tilsette
 • arbeidsmiljø med omlag like mange kvinner og menn
 • gode arbeidsvilkår med omlag 150 elevar fordelt på ti trinn
 • full oppdekking på digitalt utstyr for både elevar og lærarar
 • løn og arbeidsvilkår som i offentleg skule 
 • gode kontorfasilitetar i nytt skulebygg 
 • god nærleik til alle tettstadar og byar på Søre Sunnmøre

 

Skulen ynskjer

 • Tilsette som kan identifisere seg med og fremje det kristne verdigrunnlaget til skulen slik det er uttrykt gjennom skulen sine mål og verdidokument, og delta aktivt i dette arbeidet i skulekvardagen.
 • Tilsette som er godt kvalifisert til arbeidet, både gjennom formell og uformell kompetanse.
 • Tilsette som er dyktig på klasseleiing/læringsleiing og har stor motivasjon for å arbeide saman med elevar og lærarar.
 • Tilsette som er fleksible, positive og sannferdige, og har gode evner til både samarbeid og sjølvstendig arbeid. 

 

Tilsetjingsarbeid

Skulen orienterer om behov for nye tilsetjingar gjennom heimesida og frå tid til anna gjennom aviser. Skulestyret og skuleleiinga tek tilsetjingsprosessen vidare etter søknadsfristen 1.mars, og aktuelle søkjarar kan verte kalla inn til intervju. Skulen arbeider for å vere ferdig med tilsetjingar snarast råd, og i god til før skulestart. Vi oppmodar av den grunn til å ta tidleg kontakt om ein er interessert. Ta kontakt med rektor Arve Fiskerstrand (70 08 05 55 / 959 36 219) ved spørsmål eller behov for nærare spesifikasjon av ledige stillingar.


 

Møre barne- og ungdomsskule

Møre barne- og ungdomsskule er ein kristen privat grunnskule på Søre Sunnmøre. Skulen sin visjon er knytt til orda kvalitet, kunnskap, kjennskap og karakter, og lyder slik: ”Møre barne- og ungdomsskule legg vekt på kvalitet gjennom god formidling av kunnskap, nær kjennskap til den kristne trua, og å utvikle ein sterk og trygg personleg karakter hjå elevane."

Skulen tilbyr i dag opplæring frå 1. til 10.klasse for elevar frå Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda. Skulen har dei siste åra hatt mellom 100 og 140 elevar. Skulen har høgt kvalifisert undervisningspersonale og vektlegg god kompetanse og klasseleiing som viktige faktorar for undervisninga.

Les meir om skulen i toppmenyen "Om skulen".

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png