logo_new.png
 
 
 

    

Korona-info

Her finn du informasjon om koronasituasjonen på skulen. Vi prøvar å samle det meste av relevant informasjon på denne sida og halde den oppdatert til skulen er tilbake i normal drift

Nytt:
(oppdatert 10.5.2020 kl.21.34)
 

Informasjon frå fylket angåande skuleskyss finn du her

Skulestart for Alle!

- 1.-4. starta førre veke.
- 10. klasse startar måndag 11. mai
- 5.-9. klasse startar tysdag 12. mai

Det er strenge krav til smittevern, men vi får til skulestart for alle neste veke. Måndag vert litt spesiell, men frå tysdag av vert det "normal" skuledrift. Det vil sei at alle elevane skal få vere på skulen alle dagar og innanfor normal start og slutt (08.05/0810 - 13.35). Nedanfor følger meir konkret informasjon om måndagen og organiseringa frå tysdag av. 

Måndag 11. mai:

-1.-4. klasse skal ha same opplegg/organisering som dei har hatt fram til no, og nytte dei ingongane dei har brukt til no. 

- 10. klasse skal vere på klasserommet sitt. Dei skal nytte inngangen på baksida av skulen som går rett inn i gymsalen. Kontaktlærarane møter dei der. 

- 5.-9. klasse har fri.

Frå tysdag 12. mai:

Når alle elevane skal tilbake, er det ein rekke tiltak vi må setje i verk for å få dette til å fungere på ein god måte. Tiltaka må ivareta smittevern, tryggleik, fagleg kvalitet og sosiale aspekt. Elevane er delt inn i kohortar, og skulebygget er delt inn i soner der dei ulike kohortane må halde seg. Dette er svært viktig at elevane respekterer. Ta gjerne ein prat med dei om dette før skulestart. Når elevane kjem på skulen vil dei få ein grundig innføring i kohortar, soner, handvask, rutiner før og etter mat, toalettbesøk, vaskerutiner osb. 

Skulestart, henting og bringing: 

Elevane skal vaske henda før dei skal på skulen og ha på seg reine kle. Skulen startar kl. 0805/0810, og vi ber om at elevane kjem tidligast kl. 08.00. Dei elevane som av praktiske årsaker likevel må kome før kl. 0800 (t.d. p.g.a buss) må gi beskjed om dette til kontaktlærar. Når elevane kjem på skulen skal dei gå rett på klasserommet dei skal vere på. Dei fyrste dagane vil vi møte elevane/føresette utanfor skulen og vise dei kva dei skal gjere når dei kjem på skulen. Føresette skal ikkje vere med inn dersom dette ikkje er absolutt naudsynt. Når elevane er ferdige på skulen går dei sjølv heim, på SFO eller til bussen. Dersom føresette skal hente, skal elevane vente ute. 

Inngangar:

1. og 2. klasse skal nytte inngangen på nordsida av barnetrinnsavdelinga, slik 1. klasse har gjort fram til no. Dei skal vere på dei vanlege klasseroma sine. 
3. og 4. klasse skal nytte døra heil aust på skulen (ut mot grusbana på austsida). Dei skal vere på dei vanlege klasseroma sine. 
5. - 7. klasse skal nytte inngongen dei til vanleg nyttar (sørsida av barnetrinnet) og vere på dei vanlege klasseromma sine. 
8. klasse skal nytte døra til høgre på hovudinngangen (inngangen ungdomstrinnet nyttar til vanleg). Dei skal ha klasserom på amfiet.
9. klasse skal nytte døra til venstre på hovudinngangen (inngangen undomstrinnet nyttar til vanleg). Dei skal ha base på 8. og 9. klasserommet
10. klasse skal nytte inngonen inn i gymsalen på baksida av skulen og vere på sitt eige klasserom.  

SFO:

SFO har same opningstider som til vanleg, men vi ber om at elevane nyttar seg av SFO minst mogeleg. Elevane vil ha SFO på dei klasseromma dei nyttar på dagtid. Når føresette skal hente, kan dei gå inn, men må nytte riktig inngang (men vi set pris på om de kan ringe, så skal vi sende barna ut til dykk).

Informasjon frå udir: 

Utdanningsdirektoratet har laga mykje god informasjon i samband med at elevane skal tilbake til skulen:

Informasjon til føresette med barn i skulen

Kort informasjonsvideo finn du her. Sjå denne videoen.

Om du er interessert i å vite kva slags rettningslinjer som gjeld for skulen, kan du studere dette i udir sin "Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn under covid-19 utbruddet 2020" eller "Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020"

Vi gler oss til å sjå elevane igjen på måndag/tysdag!!

 

Møre barne- og ungdomsskule

Møre barne- og ungdomsskule i Herøy kommune er ein kristen privat grunnskule på Søre Sunnmøre. Skulen sin visjon er knytt til orda kvalitet, kunnskap, kjennskap og karakter, og lyder slik: ”Møre barne- og ungdomsskule legg vekt på kvalitet gjennom god formidling av kunnskap, nær kjennskap til den kristne trua, og å utvikle ein sterk og trygg personleg karakter hjå elevane."

Skulen tilbyr i dag opplæring frå 1. til 10.klasse for elevar frå Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Ørsta og Volda. Skulen har dei siste åra hatt mellom 100 og 150 elevar. Skulen har høgt kvalifisert undervisningspersonale og vektlegg god kompetanse og klasseleiing som viktige faktorar for undervisninga.

Les meir om skulen i toppmenyen "Om skulen".

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png