logo_new.png
 
 
 

    

BARNETRINNET

yvrwjkpjrvxprfl_647fd738cbf24879bebf8ab6a3dcf1.jpg

Lat dei små borna koma til meg, hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til.

Barnetrinnet har vanlegvis 10 til 15
elevar pr klasse. Skulen opplever
at elevane kjenner seg trygge,
og at dei vert sett og høyrde.

Dette gjer skulekvardagen både
meiningsfull og god.

fakta

yvrwjkpjrvxprfl_5d0aa24690dd4c42a1e8a07701a7c1.jpg
 • Morgonsamling
  Kvar morgon vert dei gode forteljingane i Bibelen
  formidla gjennom ord, bilete, song og musikk.

 • Turar
  Dei minste elevane har turdag kvar veke, i tillegg til ulike turar for alle i skog og fjell. 7.trinn har ein lengre avslutningstur.

 • Leik og moro
  Skulen har eit stort leikeområde ute, eigen aula for fellesskap og samspel og tilgang til idrettshall for felles aktivitetar.

 • SFO
  Barnetrinnet har trygg SFO til dei minste elevane både før og etter skuletid. Mat og lesestund er faste programinnslag. I tillegg varierer innhaldet mellom aktivitet i hall, sløydsal, musikkrom, hobbyrom og fri leik ute og inne.


"Det beste med Møre er å sjå at guten min blir trygg av å vere der, og han får vekse og modnast i eit oversiktleg læringsmiljø .”

- Mor, barnetrinn

 FORELDREPULSEN

itslearning_mai_2014.png
facebook_mai.png
   INNTAK AV ELEVAR
TILSETTE
SFO
LINKAR
STILLING LEDIG
SKULERUTE   HEIM
OM SKULEN
KONTAKT
KONTAKT SFO
SØKNADSSKJEMA
OFTE STILTE SPØRSMÅLweb_more2_its_learning.png
ohhellyes.png